هوندا CR250

ویژگی های هوندا CR250 2007

بهترین و بدترین ویژگی های هوندا CR250 2007

بهترین و بدترین ویژگی های هوندا CR250 2007 ناراحت کننده است که بگوییم سال 2007 آخرین سال هوندا CR250 بود. از زمان معرفی آن در سال 1973 (با استیو مک کوئین به عنوان سخنگوی و گری جونز در کنترل) تا روزهای قدرتمندش در دست جانسون، بیلی و اومارا، تا معرفی آن به عنوان اولین قاب […]
ادامه مطلب
تماس با ما