مشخصات موتورسیکلت

مشخصات فنی موتورسیکلت ها

چه اندازه با مشخصات فنی موتورسیکلت ها اشنایی دارید؟

چه اندازه با مشخصات فنی موتورسیکلت ها اشنایی دارید؟ زیبایی طراحی موتورسیکلت این است که تمام کنترل ها و سایر وسایل مهم در دسترس سریع دست و پای موتورسوار قرار دارند. همه رانندگان باید بدانند که کنترل ها کجا هستند و دانش آنها در امتحان آزمایش خواهد شد. مهم است که با کنترل‌های موتورسیکلت آشنا […]
ادامه مطلب
تماس با ما