علت سیاه شدن شمع

سیاه شدن شمع موتور سیکلت

علت سیاه شدن شمع موتور سیکلت چیست؟

علت سیاه شدن شمع موتور سیکلت چیست؟ شمع یکی از اجزای اساسی موتور است. اطلاعات مهمی در مورد سلامت و عملکرد موتور از آن به دست می آید. شمع موتور سیکلت اغلب نادیده گرفته می شود یا کمتر از آنچه که هست اهمیت دارد. اغلب اوقات شما به دنبال علت خرابی موتور می روید، کسی […]
ادامه مطلب
تماس با ما