علت انفجار اگزوز موتور

انفجار اگزوز موتورسیکلت

علت صدای انفجار از اگزوز چیست؟

علت صدای انفجار از اگزوز چیست؟ در موتورسیکلت های داخلی اغلب مشکلی با ظاهر شدن صداهای بلند در صدا خفه کن وجود دارد. حتی رانندگان وسایل نقلیه خارجی اغلب از “ترکیدن مسلسل” رنج می برند که با افزایش یا کاهش شدید سرعت همراه است. خلاص شدن از شر این مزاحمت می تواند بسیار دشوار باشد. […]
ادامه مطلب
تماس با ما