تعویض دنده موتورسیکلت

تعویض دنده موتورسیکلت

چه زمانی دنده را در موتور سیکلت و با چه دور موتوری باید تعویض کنیم؟

چه زمانی دنده را در موتور سیکلت و با چه دور موتوری باید تعویض کنیم؟ هنگام سوار شدن به موتورسیکلت، اغلب در بزرگراه با یک سرعت رانندگی می کنید. اما، زمانی که برای پیچ‌های تنگ یا در زمان ترافیک نیاز به تعویض دنده دارید، تشخیص اینکه از کدام دنده و در چه دور موتوری استفاده […]
ادامه مطلب
تماس با ما