اجزاء موتور سیکلت

دور موتور چیست؟

دور موتور چیست و چرا اهمیت دارد؟

دور موتور چیست و چرا اهمیت دارد؟ همه ما می دانیم که سرعت سنج دور موتور را نشان می دهد و همه ما شاهد نوسانات آن با تعویض دنده بوده ایم. اما آیا واقعاً تأثیر آن بر عملکرد موتور سیکلت را درک می کنیم؟ به طور کلی، تأثیر دور موتور بر عملکرد موتورسیکلت بسیار زیاد […]
ادامه مطلب
تماس با ما