کندوپاش موتورسیکلت

علت خفگی موتور چیست؟

علت خفگی موتور به دلیل اشتعال

علت خفگی موتور به دلیل اشتعال اگر رد کرده اید که کاربراتور شما به خوبی کار می کند یا اگر انژکتور سوخت دارید، مقصر احتمالی بعدی مشکلات احتراق است. سه احتمال وجود دارد که ممکن است با مشکلات احتراق اتفاق بیفتد. اولی داخل سیم پیچ احتراق، دومی سیم های شمع و سومی شمع های جرقه […]
ادامه مطلب
تماس با ما