پمپ روغن موتور سیکلت

پمپ روغن موتور

پمپ روغن موتور سیکلت چگونه کار می کند؟

پمپ روغن موتور سیکلت چگونه کار می کند؟ این پمپ روغن هوندا CBR600RR است. زیر موتور می نشیند و پایش در مخزن روغن است. Generated به این معنی است که یکی از دو قسمتی که این پمپ از آن تشکیل شده است را ایجاد کرده و سپس شکل قسمت مکمل را ایجاد کرده است. اگر […]
ادامه مطلب
تماس با ما