هوندا CB150R StreetFire

موتورسیکلت هوندا CB150R

بررسی موتورسیکلت هوندا CB150R Streetster: رقیب یاماها XSR155

بررسی موتورسیکلت هوندا CB150R Streetster: رقیب یاماها XSR155 هوندا CB150R Streetster موتورسیکلتی است که می‌توان آن را در نوامبر یا دسامبر 2020 در هند انتظار داشت. همه ناامید می شوند زیرا تاریخ راه اندازی به دلیل قرنطینه در سراسر کشور به تاخیر افتاده بود. هوندا با ارائه چند ویژگی ممتاز در CB150R Streetster می تواند […]
ادامه مطلب
تماس با ما