سرعت موتور هوندا

موتور سیکلت هوندا

مسافت پیموده شده موتور سیکلت هوندا چقدر است؟

مسافت پیموده شده برای موتور سیکلت هوندا چقدر است؟ بازار کارکرده هوندا را پس از 50000 مایل مسافت پیموده شده می داند. میزان مسافت پیموده شده هوندا در طول عمر آن اهمیت چندانی ندارد – توجه به ذخیره سازی، عادت های سواری و فرکانس خدمات تاثیر بیشتری بر طول عمر آن خواهد داشت. طول عمر […]
ادامه مطلب
تماس با ما