زنجیر موتورسیکلت

علت لرزش موتورسیکلت چیست؟

آیا زنجیر شل ممکن است باعث لرزش موتورسیکلت شود؟

آیا زنجیر شل ممکن است باعث لرزش موتورسیکلت شود؟ لرزش موتور می تواند تقریباً از هر جای موتورسیکلت باشد و می تواند موجب ناراحتی هنگام رانندگی شما شود. یک موتور سیکلت ارتعاشی نه تنها برای راکب ناراحت کننده است، بلکه ترسناک هم هست و می تواند خطرناک باشد. برخی ممکن است تعجب کنند که آیا […]
ادامه مطلب
تماس با ما