روغن سوزی موتورسیکلت

کم شدن روغن موتور

آسیب دیدن جدی موتور به دلیل کمبود روغن

از کجا بفهمیم موتورسیکلت روغن می سوزد؟ اولین علامتی که نشان می دهد موتورسیکلت شما در حال سوختن روغن موتور است، اگر متوجه دود اگزوز بیش از حد معمول شوید، به خصوص اگر متوجه وجود دود آبی شوید. دود آبی بیش از حد اگزوز در هنگام راه اندازی نشان دهنده نشت روغن در مهر و […]
ادامه مطلب
تماس با ما