خطرات دور بالا موتورسیکلت

دور موتور موتورسیکلت

موتورسیکلت را در چه دور در دقیقه ای باید سوار شوید؟

موتورسیکلت را در چه دور در دقیقه ای باید سوار شوید؟ به طور معمول هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت، آن را با نیمی از حداکثر دور در دقیقه که می توانید برانید، به حرکت در بیاورید. این عدد 3000-8000 دور در دقیقه در اکثر موتورسیکلت ها می باشد. گوش دادن به موتور موتور سیکلت خود […]
ادامه مطلب
تماس با ما