جلوگیری حذف قطعات موتور

اجزاء موتورسیکلت

وقتی یکی از اجزاء موتورسیکلت را جدا می کنید چه اتفاقی می افتد؟

وقتی یکی از اجزاء موتورسیکلت را جدا می کنید چه اتفاقی می افتد؟ بنابراین، چه اتفاقی می‌افتد وقتی اجزاء یک موتورسیکلت را جدا می‌کنید؟ هنگامی که قطعات موتورسیکلت را جدا می کنید، عملکرد و همچنین مسافت پیموده شده سوخت کمی بهبود می یابد. با این حال، حذف مبدل کاتالیزوری در یک موتور سیکلت نیز منجر […]
ادامه مطلب
تماس با ما