اهمیت سوخت موتورسیکلت

تمام شدن بنزین موتورسیکلت

اگر بنزین موتورسیکلت شما تمام شد چه باید کرد؟

اگر بنزین موتورسیکلت شما تمام شد چه باید کرد؟ یک موتورسیکلت در بیشتر موارد در مقایسه با یک خودرو مسافت پیموده شده بهتری دارد، اما دوچرخه معمولاً برد کمتری در یک باک پر دارد، فقط به این دلیل که دوچرخه ها معمولاً مخزن های بسیار کوچکتری دارند. خیلی خیلی کوچکتر برای اینکه اهمیت بنزین موتورسیکلت […]
ادامه مطلب
تماس با ما